AVÍS

Aquest va ser el blog de l'Assemblea de Docents de les Illes Balears durant els anys 2013-2017. És possible que alguns dels enllaços, mails, formularis, etc. ja no siguin operatius. Per mantenir-vos informats, dirigiu-vos a l'actual blog de l'Assemblea de Docents.

dimarts, 12 de desembre del 2017

La Coordinadora de l'AD s'ha dissolt

En cap cas es dissol l'Assemblea de Docents, sinó que suspèn temporalment la seva activitat,  fins que alguna assemblea de centre decideixi que es necessari reactivar-la.

Les diferents feines que es feien des de la coordinadora (comunicació, coordinació, convocatòries, difusió...) s'hauran de fer des de les assemblees de centre.

El blog, tots els correus electrònics i els perfils a les xarxes,  socials, també romandran aturats.

dimarts, 5 de desembre del 2017

La Coordinadora de l'Assemblea de Docents suspèn la seva activitat i impulsa la creació d'una associació professional de docents


La coordinadora de l’Assemblea de Docents es dissol quedant l’Assemblea de Docents inactiva fins que alguna assemblea de centre decideixi reactivar-la. A la darrera Assemblea General es va decidir  impulsar la creació d’una Associació Professional de Docents a Mallorca per seguir vetllant per una bona pràctica educativa

El passat dijous 28 de desembre es celebrà la darrera Assemblea General a l’IES Binissalem en la que l’actual coordinadora, tal i com ja havia comunicat a les assemblees de centre, sol·licità un relleu. Al no haver-hi  candidats per a la renovació de la coordinadora, aquesta va decidir dissoldre’s quedant sense activitat. fins que les assemblees de centre decideixin que és necessari reactivar-la.  Per tant, en aquesta nova fase, les diferents feines que es feien des de la coordinadora (comunicació, coordinació, convocatòries, difusió...) s'hauran de fer des de les assemblees de centre. El blog,  els correus electrònics i els perfils a les xarxes socials romandran inactius

Per una altra part, es va aprovar la creació de l’Associació Professional de Docents de Mallorca, entitat semblant a la ja creada a Eivissa,  amb l’objectiu de establir un òrgan representatiu dels professionals de la docència per a la millora de l’educació. On hi tengui cabuda des de l’educació infantil fins als ensenyaments universitaris de les Illes Balears. També se va aprovar que aquesta futura Associació serà l’entitat que custodiarà els doblers que queden a la caixa de resistència sense poder fer-ne ús, tot i respectant la consulta realitzada als centres educatius el passat 8 de juny del 2016, on quasi el 84% dels mateixos decidiren mantenir aquests doblers per a futures reivindicacions dels docents. Aquesta Associació Professional també custodiarà els dotze premis que ha rebut l’Assemblea de Docents en aquests darrers any. En les properes setmanes, els promotors de l'Associació Professional, anunciaran la convocatòria de la primera assemblea de la mateixa.

Un altre acord pres fa referència a les obres d’art que foren donades pels artistes a la caixa de resistència durant la vaga indefinida. Seran donades a l’Obra Cultural Balear, en senyal d’agraïment pel suport rebut per aquesta entitat durant tots aquests anys.

Finalment l’Assemblea va decidir donar suport al manifest de l’assemblea 0-3 on s’expresa el desacord al decret de la Conselleria de Serveis Socials I Cooperació que regula les guarderies assistencials sense respectar els mínims educatius pactats al 2008 que iniciaven el camí de dignificació d’aquesta primera etapa educativa.

L’Assemblea de Docents, com a assemblea de treballadors que és, resta a l’espera de ser reactivada per a qualsevol assemblea de centre que ho consideri necessari.

Des de la Coordinadora valoram de manera molt positiva la feina feta en defensa de l’educació I agraim el suport I la feina de tots els companys I companyes que han format i formen part del nostre moviment, els encoratjam a seguir endavant, a seguir lluitant per aconseguir uns pressuposts educatius que ens permetin reduir les ràtios, millorar les infraestructures,  aconseguir unes condicions laborals més dignes I vetllar per  una educació pública, de qualitat I en català.

Tenim les eines I sabem com fer-ho
Coordinadora de l’Assemblea de Docents

divendres, 1 de desembre del 2017

0-3 Educatiu! Ni una passa enrere!


La visibilització de l'educació de 0 a 3 anys que va aconseguir el Decret de Mínims del 2008, tot i ser encara insuficient, va marcar un camí de dignificació d'aquesta primera etapa educativa.
Ara el Govern de les Illes Balears vol aprovar, a través de la Conselleria de Serveis Social i Cooperació un nou Decret que reguli les guarderies que no s'acullen al Decret educatiu.
L’Assemblea 0-3 vol manifestar el seu rotund desacord en promoure una doble tipologia de centres regulant guarderies assistencials seguint els dictats de la patronal de guarderies, on hi haurà infants de primera i infants de segona.

Del decret es desprenen algunes qüestions especialment punyents i intolerables:
• Espai absolutament insuficient pels infants: 1’5 m² per infant sense comptar l'educadora.
• No obliga a llum natural.
• No obliga a climatització a l'estiu.
• Els infants poden estar fins a 10 hores dins aquests centres.
• Augment de ràtios.
• No es contemplen educadores de suport.
• Les treballadores cobraran un 30% menys.
• Suposa una amenaça directa pels infants socialment més vulnerables.

Aquestes són les guarderies “low cost” que vol regular el Govern de les Illes Balears. D'aquesta manera no es podrà enfortir l'educació 0-3 anys si a partir d'ara qualsevol millora al respecte no es podrà aplicar a aquestes guarderies perquè no serien “serveis educatius”.

Des de l’Assemblea 0-3 pensam i reivindicam que tots els centres que acullen infants de 0 a 3 anys de manera regular han de ser centres educatius amb autorització i regulació per part de l’administració educativa i ajustats a la Normativa que marca el Decret de Mínims del 60/2008. Per tant, l’aprovació d’un altre decret suposaria una contradicció i la creació d’una doble xarxa amb diferents criteris de qualitat consolidant les guarderies de caire purament assistencial, en espais degradats que vulneren els drets bàsics tant dels infants com dels treballadors.

Per tot això des de l'Assemblea 0-3 exigim:
• Aturada immediata del decret impulsat per la consellera Fina Santiago.
• Iniciar una via d'anàlisi amb una comissió d'experts d'aquesta etapa per reconduir aquests centres assistencials cap a centres educatius.
• Que en cap cas, es facin passes enrere ni en els drets dels infants, ni tampoc en les condicions laborals d'un sector feminitzat i precari.
• Es promoguin mesures cap a la universalització i gratuïtat de l'educació 0-3 anys.

La Convenció dels Drets dels Infants reconeix el seu dret a l’educació i obliga a l’Administració a vetllar perquè tots els sectors de la societat tenguin accés a l'educació des del naixement.
Des de l'Assemblea 0-3 animam al conjunt de la comunitat educativa a sumar-se a la defensa dels drets bàsics dels infants i les seves famílies i rebutjar el nou decret impulsat des del Govern.

dimarts, 21 de novembre del 2017

Assemblea general. Dijous 30 de novembre a les 17:30h a l'IES Binissalem


Hi ha molts motius per impulsar i promoure el debat i la presa de decisions que ens afecten a tots. Per una part, ha arribat l’hora de donar el relleu als membres de la Coordinadora i vos encoratjam a prendre la iniciativa per formar-ne una de nova. Per una altra part, hauríem de prendre una decisió sobre on es traspassa la caixa de resistència i les obres d’art que ens queden.

Els docents que hem duit fins ara les tasques de coordinació a l’Assemblea de Docents hem posat una data de venciment de l’actual Coordinadora coincidint amb la finalització del primer trimestre escolar. És hora que els que volgueu donar el relleu aneu pensant de fer la passa per assumir les funcions de la Coordinadora de l’AD. Evidentment, com no podia ser d’altra manera, l’actual Coordinadora estarà al costat dels docents que vulguin assumir aquestes tasques a l’hora de fer el traspàs. L’Assemblea de Docents no es pot institucionalitzar ni diluir en altres entitats per la seva pròpia raó de ser: una assemblea de treballadors que es reuneix quan es consideren que hi ha motius per organitzar el col·lectiu docent per donar resposta a les distintes situacions que van sorgint. Està clar que així com estan les coses, pareix que no ens falten motius per seguir estant vigilants. És per això que reiteram la nostra convicció que creim que és bo que hi hagi uns docents que coordinin aquestes accions.

Pel que fa a la caixa de resistència, recordem que ara està a un compte de l’Obra Cultural i hauríem de trobar una alternativa, ja que l'OCB ens va acollir per tal de poder obrir el compte però no podem allargar aquesta situació indefinidament. És per això que proposam que sigui la futura Associació Professional qui tengui en custòdia la caixa de resistència, ja que un cop constituïda, disposaria dels requisits legals necessaris.

També hauríem de pensar on dipositar les obres d’art que els distints artistes ens donaren perquè poguem gaudir-les. La coordinadora proposa que, ja que els artistes les donaren a l’OCB, passin a formar part del seu fons artístic en reconeixement i agraïment per la seva implicació en la nostra lluita. Una altra opció seria donar-les, en dipòsit, al local de l’Associació Professional o en custòdia als centres docents que les demanassin.

Aquestes són algunes propostes perquè comenceu a encetar el debat. Cal recordar, que qualsevol proposta que arribi des de les assemblees dels centres serà incorporada per debatre a l’assemblea general si ve acompanyada d’una proposta clara per dur-la a terme.

Així doncs, quedau convocats a la propera Assemblea General de dijous 30 a les 17:30 a l’IES Binissalem. L'ordre del dia de l'assemblea serà el següent:

1. Informe/resum de les accions duites per la Coordinadora (ràtios, pressuposts 18, interins)
2. Creació Associació Professional de Docents.
3. Proposta de custòdia de la caixa de resistència per part de l'Associació de Docents.
4. Valoració de les diferents propostes sobre les obres d'art.
5. Venciment i presentació de voluntaris per a una nova Coordinadora.

Vos animam a assistir i a participar, tenim feina!

dimarts, 31 d’octubre del 2017

L'Assemblea de Docents considera insuficient la proposta de pressupostos pel 2018 destinats a educació i demana al govern incrementar la partida per arribar al 5 % de PIB

La Coordinadora de l’Assemblea de Docents lamenta que la despesa prevista per educació al 2018 continui estancada al voltant del 3% del PIB des de fa 10 anys i adverteix que les xifres no garanteixen els recursos necessaris per tenir una educació pública de qualitat.

Si trobau que l’educació surt cara, provau la ignorància (Robert Orben)

Avui hem conegut el projecte de pressupostos del Govern de les Illes Balears per al 2018. La previsió de despesa de la Conselleria d’Educació i Universitat és de 935.008.458 euros, 65 milions d’euros més que el darrer pressupost i, com de ben segur sentirem dir aquests dies, la major d’un govern de Balears dedicada a l’educació.

Tanmateix, més enllà de la publicitat institucional, en termes relatius constatem que la despesa en educació així prevista continua en el 3.0% sobre el PIB per al 2018. Ens trobam de nou igual que el curs passat, en què la comunitat educativa demanava un increment de la inversió en educació per anar més enllà del 3% sobre el PIB, indicador que a Balears s’ha mantingut constant durant aquests darrers 10 anys, per davall del 4% de l’estat i lluny del 5.5% de la mitjana dels països de la Unió Europea.

L’augment de la despesa prevista de la CAIB en un 7.2% no es tradueix en la mateixa proporció en la despesa prevista en educació (5.9%). Queden enrere els compromisos electorals d’arribar a un 5% del PIB o de créixer cada any un 10% en la inversió en ensenyament del total del pressupost, i a una enorme distància del compromís assumit per aquest Govern en el Pacte per a l’Educació, ara en tràmit al Parlament, d’arribar al 7% del PIB. Recordam al Govern que per complir el seu compromís electoral haurien d’incrementar la proposta fins a 1.549.000.000 d’euros i per arribar al que signaren en el document d’Illes per un Pacte al voltant de 2.169.000.000. Xifres significativament més altes a les que el Govern dedica en aquesta proposta de pressupostos per al 2018.

Són uns pressupostos que, en la línia dels darrers anys, no seran suficients per atendre l’augment sobrevingut de matrícula, reduir el nombre d’alumnes per aula, cobrir els costos del pla d’infraestructures, disposar de la dotació necessària per atendre a la diversitat, finançar els esforços d’innovació educativa dels centres i tantes altres necessitats. Uns pressupostos que, en definitiva, no ens garantiran els recursos per començar el canvi de tendència a les Balears cap a una educació pública i de qualitat.

divendres, 27 d’octubre del 2017

Comunicat de l'Assemblea de Docents del CEPA Son Canals Contra la violència, sí a la democràcia

L'Assemblea de Docents del CEPA Son Canals,

Denunciam el fets ocorreguts al Principat de Catalunya arran de la convocatòria del referèndum d'autodeterminació, celebrat el proppassat 1 d'octubre, en els qual s'ha produït la conculcació dels drets recollits a la Declaració Universal de Drets Humans:

  • dret a la llibertat i a la seguretat de les persones (art. 3): Atacs molt violents de la policia contra la ciutadania pacífica.
  • dret a no patir tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants (art. 5): Atacs molt violents de la policia contra la ciutadania pacífica. 
  • dret a no ser detingut o pres arbitràriament (art. 9): Detencions del 20 de setembre i empresonament posterior de Jordi Sànchez (president de l'ANC) i de Jordi Cuixart (president d'Òmnium cultural)
  • dret a no ser objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada, (...) o la seva correspondència, ni d'atacs al seu honor i reputació (art. 12): Escorcolls a impremtes per part de la policia estatal cercant paperetes, escorcolls a empreses de distribució de correspondència requisant cartes privades
  • dret a circular lliurement (art. 13): Atacs molt violents de la policia contra la ciutadania pacífica.
  • dret a la llibertat de pensament i de consciència (art. 18): Empresonament de Jordi Sànchez (president de l'ANC) i de Jordi Cuixart (president d'Òmnium cultural)
  • dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions (art. 19): empresonament de Jordi Sànchez (president de l'ANC) i de Jordi Cuixart (president d'Òmnium cultural)
  • dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques (art. 20): empresonament de Jordi Sànchez (president de l'ANC) i de Jordi Cuixart (president d'Òmnium cultural)

Volem que la democràcia real avanci i que es dugui a terme allò que la voluntat popular va expressar a les eleccions (27-9-2015) i al referèndum, realitzat a contracorrent d'una manera heroica dia 1-10-2017.

A la ciutat de Mallorca, 25 d'octubre de 2017

dijous, 26 d’octubre del 2017

L’Assemblea de Docents, davant l’empresonament dels dirigents d’Òmnium i l’ANC, lamenta que la violència política, judicial i policial dinamiti la convivència a l’Estat

L’Assemblea de Docents vol manifestar la seva estupefacció, tristesa i rebuig davant la vulneració constant dels drets civils que pateix la ciutadania per part de les estructures de l’Estat. L’Assemblea no pot mirar cap a una altra banda quan tanquen persones per defensar idees. En aquest sentit, empresonar Jordi Cuixart -Òmnium Cultural- i Jordi Sánchez -Assemblea Nacional Catalana- equival a reprimir greument milions de catalans, que és el que representen, al marge de les institucions.

L’escalada de violència policial, judicial i política contra la ciutadania no té precedents en aquesta democràcia. I el més preocupant és que aquesta repressió sobrepassa el marc legal i dinamita la convivència a l’Estat espanyol, més enllà i tot del conflicte català. L’arbitrarietat amb què l’Estat fa ús de la força és molt preocupant.

L’Assemblea no pot mirar cap a una altra banda, molt manco quan s’aprofita el conflicte diplomàtic amb Catalunya per envestir i desprestigiar l’escola pública, una altra vegada, amb els mateixos arguments que ho feia el Govern del PP a les Illes Balears la passada legislatura. Per això, lamentam la radicalització de la dreta espanyola i instam les forces polítiques a recuperar el seny i a dirigir les energies en fomentar el debat, el diàleg i el consens.

Així mateix, deploram la manca d’actuació de les forces de seguretat davant les concentracions il·legals i violentes del 9 d’octubre a València; i l’absència de reaccions davant les agressions a més de 400 càrrecs electes de l’estat el passat 24 de setembre, a Saragossa. En aquest sentit, acusam l’Estat de donar cobertura als feixistes, que actuen de forma impune, al mateix temps que empresona ciutadans pacífics. Aquesta arbitrarietat és molt i molt preocupant i genera un sentiment d’indefensió davant les diferents maneres de mesurar.

Finalment, volem transmetre una altra vegada que la tasca de mestres i professors és ensenyar persones a créixer com a tals perquè puguin viure lliures i amb pensament propi, en marcs de convivència i solidaritat. Per això, ens preocupa el retrocés democràtic quant a la llibertat d’expressió que estam vivint aquest temps i en manifestam la nostra més absoluta condemna.